V průběhu klimakteria dochází k mnohým fyzickým změnám v těle ženy. Všechny tyto změny pak ale většinou, i když nejsou nijak dramatické, ovlivňují duševní rozpoložení každé ženy. Objevují se pak stavy depresí, změn nálad, záchvatů pláče a v závislosti na tom se také rychle tělo unaví. Není výjimkou, že dochází u těchto žen k návalům vzteku. Nejen, že tím trpí ženy, ale také tím trpí okolí. Ženy v tomto období ztrácí schopnost dokonalé koncentrace a postupně jim slábne paměť.

Co dalšího?

Na celkový zdravotní stav ženy má také dopad i to, že začíná být nepravidelný spánek. Na základě toho pak ženy trpí úzkostmi, jsou podrážděné a svým chování odhání příbuzné, známé a kamarády, což tento stav zase dostává do bludného kruhu, protože o to je jim hůř. Ženy se pak cítí izolované, osamocené a kruh se uzavírá. Samozřejmě kromě volně prodejných léků již nabízí medicína i hormonální léčbu.

Duševní rozpoložení!