Ve stavebnictví vzniká spousta nepotřebného odpadu, zvláště po demoličních pracech. Věnujte pozornost odvozu suti v Praze a objednejte si přepravní kontejnery, které tento odpad poberou. Firma A1Demolice je vybavena moderním strojovým parkem včetně nosičů kontejnerů. V případě rozsáhlejšího množství nabízíme vysoce výkonné nakladače, které nejen naloží, ale po sobě uklidí.

Šetřeme přírodní zdroje

Stavební suť, jako beton, cihly, omítky, tašky, keramika a podobně mohou být po přepracování vhodným zásypovým materiálem. Jestliže cokoli v domě rekonstruujete nebo přímo bouráte, nechte si přistavit kontejner odpovídajícího objemu a tyto materiály zde uložte. Naše firma jej odveze na povolené skládky a cena za přepravu vytříděného odpadu Vás přijde levněji. Zavolejte, máme moderní stroje a problém bude vyřešený.

Ulevíme životnímu prostředí