Zásuvkové kartotéky

Je libo dvě, tři, čtyři zásuvky, do kterých lze ukrýt důležité dokumenty? Vložit je do složek, přidat jim patřičný štítek, který dokáže oddělit svou podstatu od ostatních dokumentů. A především složku založit tak, aby při zpětné vazbě v podobě hledání onoho dokumentu nedošlo k jeho ztrátě; k tomu jsou předurčeny tyto zásuvkové kartotéky !

Zásuvkové kartotéky

Jistě raději bude holdovat prostředí, ve kterém se dokáže orientovat, než v nedomyšleném zmatku složek. Snadno mu to poskytne možnost zkonstruovat pořádek pomocí zásuvkové kartotéky různého typu, odlišující se vzájemnými počty kartoték.

Konec ve zmatku složek!

Narozdíl od barev, které jsou libovolné k výběru, je pro zásuvkové kartotéky pevně určená maximální možná nosnost celkové struktury hmotnosti složek. Jedná se o 40 kg; tento hmotnostní limit by neměl být závratně překročen.